Thời gian Event : 04/11/2019 - 17/11/2019


TOP ALL

TOP Phần thưởng
1 300.000 Gcoi
2 250.000 Gcoi
3 200.000 Gcoi
4 150.000 Gcoi
5 100.000 Gcoi

TOP CLASS


Đóng Sever 2 và 3 , mở Sever 4 , Reset nhanh nhất mỗi class sẽ nhận được

••••• Sét cấp 7 tương ứng mỗi Class + 10 Luck 1opt tùy chọn •••••

TOP GUILD


PK đối kháng giữa các Guild tại đấu trường RED vs BLUE để chọn ra Guild Mạnh nhất
Điều kiện tham gia : Guild có thành viên lớn hơn 10
Thời gian : 20h45 Tối thứ 7 ngày 16/11


TOP 1 : Thẻ gọi Boss Kundun , 300B , 300S
TOP 2 : Thẻ gọi Boss Selupan , 200B , 200S
TOP 3 : Thẻ gọi Boss Medusa , 100B , 100S


TOP PHÚ HỘ

TOP Phần thưởng
1 Bộ ring pen 3opt tùy chọn
2 Bộ ring pen 2opt tùy chọn
3 W2 Luck tùy chọn

Phần thưởng mốc nạp thẻ :

Mốc nạp 3.000.000 : 1 ngọc LV , 1 slot thêm 1opt ( Trừ cánh )
Mốc nạp 4.000.000 : 1 ngọc LV , 1 slot thêm 1opt ( Trừ cánh )
Mốc nạp 5.000.000 : 1 ngọc LV , 1 slot thêm 1opt vào cánh