Top All

Top Tên NV Thời Gian Phần thưởng
1
OanhXinh
03/11 00:19:17
300.000 Gcoi
2
Dark1
03/11 00:29:33
250.000 Gcoi
3
MinhAnhNo1
03/11 00:31:22
200.000 Gcoi
4
DWLaoNhi
03/11 00:38:26
150.000 Gcoi
5
SMTieuMuoi
03/11 00:46:22
100.000 Gcoi


Top Class
Class DW
Top Tên NV Thời Gian Phần Thưởng
1
DWLaoNhi
03/11 00:38:26
W2 DW Luck
2
OizoiOizZz
03/11 01:29:07
Gậy Kundun 11,Luck,10%
Class DK
Top Tên NV Thời Gian Phần thưởng
1
MinhAnhNo1
03/11 00:31:22
W2 DK Luck
2
CaVeDuc
03/11 01:04:47
Kiếm Hủy Diệt 11,luck,10%
Class ELF
Top Tên NV Thời Gian Phần thưởng
1
OanhXinh
03/11 00:19:17
W2 Elf Luck
2
EFXinh
03/11 01:41:08
Nỏ Thánh nữ 11,luck,10%
Class MG
Top Tên NV Thời gian Phần thưởng
1
HacVu
03/11 01:01:19
W2 MG Luck
2
Relife
03/11 13:14:20
Đao Sinh Mệnh 11,Luck,10%
Class DL
Top Tên NV Thời gian Phần thưởng
1
WanTaNaBe
03/11 01:16:02
W2 DL Luck
2
DL1996
03/11 01:21:01
QT Tối Cao 11,Luck,10%
Class Sum
Top Tên NV Thời gian Phần thưởng
1
Dark1
03/11 00:29:33
W2 Sum Luck
2
SMTieuMuoi
03/11 00:46:22
Khuyển Xíc Quỷ 11,Luck,10%
Class RF
Top Tên NV Thời gian Phần thưởng
1
Kaii
03/11 00:54:54
W2 RF Luck
2
TRAURF
03/11 01:37:57
NĐ Bạch Hổ 1,Luck,10%

TOP Phú Hộ

Top Tên NV Phần thưởng
1
STUPIDS
W2 RF Luck + 11 , 28opt
2
Hakken
W2 DL Luck 28opt
3
Kaii
W2 RF omo + 9 28opt


Vào Lúc 20h45p Tối nay sẽ Diễn ra Event đua top Guild
Hiện tại có 3 Guild đạt đủ yêu cầu như sau :

Tên Guild Chủ Guild Thành Viên
GaiNganh
OanhXinh
27
Friends
Kaii
13
Olympus
Hakken
28

Tối nay bắt đầu lúc 20h45p ADM sẽ tổ chức Warguild cho 3 Guild trên , Thi đấu vòng tròn , dựa theo tỷ số giữa 2 bên mà sắp xếp thứ tự Guild
Địa Điểm : Lorencia
Thời gian : 20h45p
Thời gian mỗi trận đấu diễn ra : 10P
Mong các bạn online trước 15p để nghe quy tắc thi đấu , mong các bạn tuân thủ quy tắc ADM đưa ra