Máy chủ : Rola Misaky
Anphal test : 08:00 ngày 24-10
Ppen sever : 08:00 ngày 27-10
Tên event : Đua top anphal test
Thời gian : 08h/24/10 - 18h/26/10
Thông tin event : Top 3 người có số reset cao nhất trong time diễn ra sự kiện

Top reset Phần thưởng
Top 01
300.000 Gcoi
Top 02 200.000 Gcoi
Top 03 100.000 Gcoi

Kết thúc event người trong top vui lòng lập lại tài khoản , inb với page , admin để được nhận ngay gcoi vào tk khi open