Nội dung: Binh đoàn phù thủy Trắng sẽ tấn công lục địa MU, người chơi tìm và tiêu diệt sẽ nhận được:
- Các loại ngọc ( Bless , Soul , Creation , Chaos )
- Nhẫn phù thủy tăng lực tấn công.


Địa điểm:

Xuất hiện ngẫu nhiên tại Loren, Devias, Noria
Thời gian:

2h/lần