Lông vũ : L ng v
Huy Hiệu Hoàng Tộc : H ng t c
Lời chú giải : L i ch g
Dopple : Dopple
Lucky : Lucky
Sekeromikon : Sekeromikon
Thánh chỉ : Th nh ch
Nanh máu : Nanh m
Huy hiệu Kundun : Kundun
Linh hồn Condor : Condor


Dựa theo bài mẫu, các bạn có thể dùng Unikey vista với Bảng mã CP 1258 để viết các vật phẩm và viết tiếng việt trong game theo ý mình. Nhưng điều cần chú ý là phải ghi đúng tên vật phẩm có trong game